Szombathelyi Köznevelési GAMESZ

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Aktualitások

Étkeztetés


Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2017/18. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.
Az étkezés igénybevételéhez
a Kedvezmények menüpont alatt található intézményenkénti nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség!

Az étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:
készpénzzel: havonta 2 alkalommal az iskolában / kollégiumban az előre közölt időpontokban, ezen kívül munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig a Szombathelyi Köznevelési Gamesz Nádasdy F. u. 4. szám alatti irodájában,
átutalással : az
Unicredit Banknál vezetett intézményi étkezési számlára. Átutalás esetén a közlemény rovatba fel kell tüntetni a tanuló oktatási azonosító számát, nevét, osztályát, és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön átutalásra, több gyermek esetén külön-külön utalják az összeget.

Az átutalandó összegről a befizetési határidőt megelőzően a
www.szombathelyigamesz.hu honlapon a tanulói oktatási azonosító szám alapján tájékoztatást adunk. A számlakészítéssel egyidőben a térítési díj összegéről e-mailben értesítést kapnak. Ehhez szükségünk van pontos adataik megadására. Kérjük a címzett nevének, e-mail címének, ill. gyermeke nevének, osztályának, iskolájának megadása mellett küldjön levelet  az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címre, vagy pontosan töltse ki a mellékelt nyilatkozatot az étkezési térítési díj átutalással történő befizetéséről.
Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 15-20-ig esedékes, kivéve a tanév kezdetét megelőző hónap, akkor augusztus 25.!!!

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét - a gyermek étkezésére tekintettel - betartani szíveskedjék!

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8:30 óráig lehetséges. A lemondást az
ügyintézői telefonszámon, vagy személyesen a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. alatti irodában; elektronikusan a Szombathelyi Köznevelési Gamesz honlapján lévő Lemondás fülön, vagy e-mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell bejelenteni a gyermek neve, osztálya, intézménye és lemondani kívánt napjainak megjelölésével. A lemondást ezeknek az adatoknak megadásával, ill a felsorolt lehetőségeken áll módunkban elfogadni! Az igénybevett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!
A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.
Az étkezést ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat.

            

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2017. őszétől  100%,  illetve 50%-os  kedvezményre lesz jogosult, legkésőbb az augusztusi étkezési térítési díj befizetésekor az étkezési díjat szedő  dolgozó részére a következő igazolást szíveskedjék benyújtani:


  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;

  • nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolást;

  • 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez);

  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.


A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell az orvosi igazolás másolatát.

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat nem kell  minden tanév elején  benyújtania, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt.  A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnés az étkezési díjat szedő dolgozónak  3 napon belül szíveskedjen jelezni.

Az étkezéssel kapcsolatos bővebb információ a www.szombathelyigamesz.hu oldalon található.
A nyilatkozatok, igazolások e-mailben is visszaküldhetők az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címre.


Köszönöm együttműködését!


Szombathely, 2017. augusztus 31.

                                                                                 

Imréné Erényi Katalin sk.
a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz