Szombathelyi Köznevelési GAMESZ

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kedvezmények

Étkeztetés

Étkezési térítési díj kedvezményre való jogosultság feltételei


Az intézményben
biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles az alábbiak figyelembe vételével:

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEK ESETÉN

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, gyámhatóság által elrendelt nevelésbe vétel esetén

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az      
intézményi térítési díj 100%-át,
b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani

KÖZÉPISKOLÁS, KOLLÉGISTA GYERMEK ESETÉN

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
c) tar tósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
d) gyámhatóság által elrendelt nevelésbe vétel esetén, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani.

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

            

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 100%-os, illetve 50%-os  kedvezményre lesz jogosult, az étkezési térítési díj befizetésekor az étkezési díjat szedő ügyviteli dolgozó részére a következő igazolást szíveskedjék benyújtani:


  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;

  • nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolást;

  • 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez);

  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.


Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat nem kell minden tanév elején benyújtania, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt.  A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ

Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola


Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola

Dési Huber István Általános Iskola

Gothard Jenő Általános Iskola

Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Nyitra utcai Általános Iskola

Paragvári Utcai Általános Iskola

Oladi Általános Iskola


Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola

Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános IskolaNémeth Pál Kollégium


Berzsenyi Dániel Kollégium

/Szombathelyi Műszaki SZC Puskás Tivadar Fém- Villamosipari Szakképző Iskola Kollégiuma
Szombathelyi Műszaki SZC Gépipari és Informatika Műszaki Szakközépiskola Kollégiuma/

Hollán Ernő Kollégium
/Szombathelyi Műszaki SZC Savaria Közlekedés Szakképző Iskola Hollán Ernő Kollégiuma/

Kereskedelmi Kollégium
/Szombathelyi Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola Kollégiuma/Szombathelyi Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskolája

Szombathelyi Műszaki SZC Gépipari és Informatika Műszaki Szakközépiskolája

Szombathelyi Szolgáltatási SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki SZC Puskás Tivadar Fém- Villamosipari Szakképző Iskola

Szombathelyi Műszaki SZC Savaria Szakgimnázium

SzSzSzC Oladi Szakgimnázium és Szki

Az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, (általános iskola, középiskola) ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, a kedvezmény igénybevételéhez elegendő a szülő nyilatkozata.ÓVODÁS GYERMEK ESETÉN
a gyermekétkeztetési normatív kedvezmény  - ingyenes étkezés – igénybevétele az alábbi jogcímek alapján kérhető:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

IGAZOLÁS az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ingyenes bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához I.

TÁJÉKOZTATÓ
Sajátos nevelési igényű gyermekek díjkedvezményének igénybevételéről a 2015/2016. tanévtől.


ELAMEN ZRT felhívás

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz